Ersau porno

posted by | Leave a comment

Cei condamnaţi la pedeapsa capitală erau de obicei iobagi români, uneori pentru fapte minore ca braconajul, furturi minore de găini sau căpiţe de fân, ori pentru injurii aduse stăpânului de pământ.”În piaţă (Alba Iulia) era o spânzurătoare de lemn, de care atârnă aproape în fiecare zi de târg săptămânal câte un român; funia de care erau spănzuraţi avea o lungime de un cot… sunt aspru pedepsiţi în Transilvania şi traşi de obicei în ţeapă, astfel că se pot vedea aproape înaintea tuturor oraşelor, târgurilor şi satelor ţării astfel de spectacole îngrozitoare.Execuţiile şi mutilările pentru diverse fapte mai mult sau puţin grave au marcat întreaga istorie a evului mediu european, caracterizat printr-un oarcare dispreţ faţă de viaţa omului, supliciul public având în special rolul de intimidare a claselor sărace.

Între localităţile Aiud şi Colţeşti, pe firul văii Aiudului, sunt reprezentate patru astfel de amplasamente: la Aud, Aiudul de Sus, Măgina şi Vălişoara.Pedeapsa cu moartea se aplica celor ce se revoltau împotriva stăpânilor lor şi a dregătorilor, pentru cei ce comiteau furturi mari, spargeri, adulter, viol, răpire de fete, crime.Meseria de călău era grea, acesta trebuia să mimeze, să prelugească agonia şi chinurile condamnatului spre deliciul spectatorilor şi al stăpânilor, în timpul execuţiei de la Alba Iulia câţiva nobili protestând vehement pentru faptul că Horea a fost ucis prea repede”, susţine Dan Anghel Topografii armatei austrice au marcat pe Hărţile Iosefi, printre elementele importante de reper din teritoriu, şi locurile de supliciu marcate prin simbolul unei spânzurători, uneori dublat de cuvântul “gericht”( tribunal, justiţie).La câţiva kilometri în amonte, la ieşirea din satul Tăuţi, în apropierea rezervaţiei naturale Piatra Corbului, aceleaşi hărţi înfăţişează o altă spânzurătoare, locul purtând numele de Dumbrava Barată, iar amintirea locului de suplicu fiind pierdută complet din memoria colectivă.Un alt loc se găsea în Zlatna pe un mic platou numit tot Dealul Furcilor situat în imediata apropiere a celor două biserci ortodoxe construite în sec al XV-lea, respectiv în 1774», susţine istoricul Dan Anghel.

Leave a Reply

who is david gallagher dating