Pagdating ng mga espanyol accomadating relationship in workplace

posted by | Leave a comment

Kayâ, ang Filipinas ay naging las Islas Filipinas (Kapuluang Pilipinas).Ang mga awtoridad na Espanyol sa las Islas Filipinas ay palagiang nagpapadala ng mga ulat sa hari ng Espanya tungkol sa kapuluan, at ang mga misyonerong Espanyol ay palagian ding naglalathala ng mga aklat tungkol naman sa mga pangangaral nila sa kapuluan din.Ang pangalan ng kapuluan na inilalagay nila sa pamagat ng kanilang mga ulat at aklat ay las Islas Filipinas, gaya ng mga sumusunod: Subalit hindi tinawag ng mga Espanyol ang mga katutubo na Filipino.

pagdating ng mga espanyol-78pagdating ng mga espanyol-65pagdating ng mga espanyol-50pagdating ng mga espanyol-66

Ang pagkakakilala at tawag ng mga sinauna sa kani-kanilang mga sarili ay gaya ng mga ito: Noong 1543, nakarating sa mga pulo ng Samar ang ekspedisyong Espanyol na nása pamumunò ni Ruy Lopez de Villalobos.

At hindi rin lámang naman ang mga tao sa kapuluang ito ang mga Indio o taga-Silangan.

Ang mga Indian, Tsino, Hapones, Indones, Malayo, Siames, Biyetnames, at iba pa ay mga Indio rin.

Pinangalanan nila ang mga pulong iyon ng Felipinas bílang parangal kay Prinsipe Felipe, ang tagapagmana ng trono ng kaharian ng Espanya.

Sa kalaunan, iyon na rin ang naging pangalan ng kapuluang tinatawag na ngayong Pilipinas.

Leave a Reply

  1. datingover50 com 24-Nov-2016 02:02

who is david gallagher dating