Timeline ng pagdating ng mga islam

posted by | Leave a comment

Sa ulat ng tatlong araw matapos ang pambobomba, binanggit nito na isa ang Maute Group–na kilala rin daw bilang Daulah Islamiyah, alinsunod sa unang binanggit ng AFP–sa “posibleng” nasa likod ng pambobomba.

Signipikante raw ang Enero 2016 na bidyo ng pagdeklara ng allegiance sa ISIS ni Isnilon Hapilon, lider ng ASG, at apat na grupo na umano’y nagtalaga sa kanya bilang “emir.” Isang buwan matapos ang pambobomba, pinresenta ni Defense Secretary Delfin Lorenzana sa midya ang tatlong suspek.

Halos 16,000 katao o 90 porsiyento ng populasyon ang lumikas sa labanan.

Nasa 61 na miyembro ng Maute at 30 sundalo ang namatay sa labanan.

Sa ulat ng Security Reform Initiative na “The Battles(s) for Butig: Contextualizing the Maute Group,” inilahad na may alitan sa pagitan ni Farhana Maute, matriarch ng kanilang angkan, at ni Dimnatang Pansar, ang kasalukuyang mayor.

Anu-ano na ang mga naibalita—at saan nagmula ang mga balita—hinggil dito?

Kamag-anak ng mga Maute ang dating vice-chairman ng MILF na si Alim Abdul Aziz Mimbantas.

“Pilit silang pinaamin na sila ay ISIS,” sabi ni Ibrahim. Roseller Murillo, kumander ng 103rd Infantry Brigade ng 51st IB, nasa mahigit 100 ang kasapian ng Maute.

Noong Abril 2016, muling sumulpot ang grupo nang dukutin nito ang anim na sawmill operators sa Butig.

Leave a Reply

who is david gallagher dating